Fira Sveriges Nationaldag på Ydregården kl. 15.00

Samling vid Sventas stuga för marsch mot Ydregården

Välkomna!

Ydre Kultur & fritid, Ydregården